欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвзялаучастьу”ХХ七ВсеукраїнськомуДніЛогіста”——1——www.enternotes.comЗакрити

欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвзялаучастьу”ХХ七ВсеукраїнськомуДніЛогіста”

15.12.2022
欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвзялаучастьу”ХХ七ВсеукраїнськомуДніЛогіста”- 8 www.enternotes.com

25листопадапредставникикомпаніїKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOUтрадиційносталиучасниками”ХХ七ВсеукраїнськогоДняЛогіста”。

ДиректорK欧宝体育最新官网登录入口下载APELOUТрубаОлександрразоміздиректоромкомпанії量子国际БартошемФурманомпрезентувалидоповідь”Автоматизаціяпроцесівнаскладі。Секрет еф - екти и ност т та економії”。

Спікерирозповілипронаслідкивійнидляукраїнськихкомпаній,виклики,завдання,боліавтоматизаціїтаваріантиїхньоговирішеннянаприкладіспільнихпроєктів。

Сьогодніавтоматизаціяпроцесівнаскладізадопомогоювисокоефективнихконвеєрнихтасортинговихсистем,промисловихроботів,选择受光,光,атакожвпровадженнясистемиуправлінняскладом(WMS)стаютьнепростоможливістю,анеобхідністюсучасногобізнесу。Підвищеннявимогдоефективностіскладськихпроцесі,воптимізаціявитрат,дефіцитскладськихплощтаперсоналу——такимиєреаліїсучасноїскладськоїлогістики。Убізнесувиникаєнагальнапотребавпровадитикомплекснуавтоматизаціюскладуабойогоокремоїділянки。Вона має відповідати таким критеріям:

 • доступність у у а ас с с с та о о о о о а н;
 • модульність,мобільність;
 • простотаг,нучкість。

Саме про и и м м розповіли на івенті。Разомізпартнером量子国际розкрилитазнайшливирішеннякожноїболіклієнтатапідрядника。Ось оловн н з ни н:

 • Болі клієнта щодо и ибо о у у wms:локальнапідтримкатаїївартість,ідентичніреференси,проєктнадокументація,неприйняттянового。
 • Болі клієнта щодо вибо о обладнанн:якістьтавартість,швидкістьпостачаннятамонтування,пропускназдатність,сервіснеобслуговуваннятанаявністьЗІП-комплектів;надійність та енергоефективність。
 • Болі клієнта та інтеграторів щодо впровадження:строкизапуску,внутрішніпроблемиз,відсутністьвнутрішньогозамовника,бажанняпрацюватипо——старому,підмінасутіWMS,досвідкерівника。

Інакожнубіль,сумісноізпартнером,мимаєморішення。КомплекснерішеннянабазігнучкоїсистемиуправлінняскладомQguarтаавтоматизованоїсистемивиробництваKAPELOU。欧宝体育最新官网登录入口下载ОбравшиK欧宝体育最新官网登录入口下载APELOUта量子国际клієнтотримуєсистемуавтоматизації,яказабезпечуєнеобхіднупродуктивністьтаточністьпроцесів,готовімодуліінтеграціїтанадійнийпротоколобмінуданими。

Спільнареалізаціятрьохпроєктівзаостанні2роки,зокремазічотиристоронноюінтеграціє,юбагаторічнийдосвідвтіленнясотеньокремихпроєктів,відповідальністьзапроцесвпровадженнятарезультатдаютьнашимклієнтамгарантіюреалізаціїпроєктуіззапланованимирезультатами,строкамитаоптимальнимбюджетом,іякнаслідок,конкурентнуперевагу。

Спікерипідсумувалисвоюдоповідьперевагами,якіотримуютьнашіклієнтивідкомплексноїавтоматизаціїскладу:

 • плановість, прозорість процесів;
 • високапродуктивність;
 • еф - ективне вико истанн площі складу;
 • піклування про персонал;
 • мобільність。

ДякуємоTradeMasterGroupзаорганізацію”ХХ七ВсеукраїнськогоДняЛогіста”,анашимклієнтам——задовіру。Мибулирадіпровестицейденьуколіпрофесіоналівтаобмінятисядієвимиметодамиподоланнявикликівсучасноїскладськоїлогістики。До зустрічі на наст т пному івенті!

Довідка

ВсеукраїнськийДеньЛогіста-комунікаційниймайданчикдляобмінудосвідомізпредставникамилогістичногобізнесу。Західоб的єднуєспеціалістівгалузідлявирішеннявсіхетапівланцюгапостачання,підвищенняефективностіобробкитоварівнаскладі,транспортноготаінформаційногозабезпеченнякомпаній,роботизперсоналомулогістиці。

Спецпроєкти в межах конференції:

 • виставкарішень,послу,гобладнання,технікидлялогістики;
 • 乌克兰物流奖- 2022(ініційованакомпанією”ТрейдМастерГруп”);
 • 30 темати и ни и доповідей від керівників логістики。
Коментарі0
Коментувати
ЗалиштеВашкоментар,післямодераціїнашимадміністраторомвінбудеопублікованийнайближчимчасом。

Залишитикоментар:

你的电邮地址将不会公布。

Скасувати
Натискаючи«Відправити»,випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
Поділитися:
欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвзялаучастьу”ХХ七ВсеукраїнськомуДніЛогіста”——9——www.enternotes.com 欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвзялаучастьу”ХХ七ВсеукраїнськомуДніЛогіста”- 10——www.enternotes.com 欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвзялаучастьу”ХХ七ВсеукраїнськомуДніЛогіста”——11——www.enternotes.com
Підписатися на на а у розсилк о но и и

  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвзялаучастьу”ХХ七ВсеукраїнськомуДніЛогіста”——40——www.enternotes.com
  5.12.2022
  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнаМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання2022

  月19 - 21日жовт欧宝体育最新官网登录入口下载няKAPELOUвзялаучастьуМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання-国际供应链会议2022。Західтра……

  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвзялаучастьу”ХХ七ВсеукраїнськомуДніЛогіста”——41——www.enternotes.com
  9.11.2022
  ВізитГенеральногоконсулаУкраїнивДюссельдорфідоKAPELOU欧宝体育最新官网登录入口下载欧洲

  26жовтняпредставникиKAP欧宝体育最新官网登录入口下载ELOUтаKAPELOU欧洲маливеликучестьзустрічатиГенеральногоконсулаУкраїнивДюссельдорфіІринуШумунімецькомуоф……

  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвзялаучастьу”ХХ七ВсеукраїнськомуДніЛогіста“- 42 - www.enternotes.com
  2.11.2022
  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвідвідалапровіднувиставкупоштовоїгалузі包裹+帖子世博会

  18 - 20жовтня欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвідвідала包裹+后世博-головнувиставкупередовихтехнологій,рішеньтапослугдлясекторупоштитаелектронноїкомерції……

  Всіновини
  Baidu
  map