欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнаМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання2022 - 1——www.enternotes.comЗакрити

欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнаМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання2022

5.12.2022
欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнаМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання2022 - 8 www.enternotes.com

月19 - 21日жовт欧宝体育最新官网登录入口下载няKAPELOUвзялаучастьуМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання-国际供应链会议2022。ЗахідтрадиційновідбувсявБерліні、умежахBVL国际найбільшоїлогістичноїасоціаціївНімеччині。

Наконгресіпредставникикомпаніїподілилисьвласнимшляхомподоланнявикликівскладськоїлогістики。ПрийнявшизапрошеннястатигостемподкастуBVL,генеральнийдиректорОлександрКлименкорозповівпропланигрупикомпанійKAPELOUвЄвропі、欧宝体育最新官网登录入口下载атакожокресливособливостіведеннябізнесувУкраїні:

 • як змінилася логістика в період війни;
 • яказагальнаситуаціявУкраїніусферілогістики;
 • к иникали пе ед компанією;
 • якмиїхподолализавдякизлагодженійроботіколективу。

Генеральнийдиректорописавдосвідрелокейтупідприємства,розповівпрозбільшенняпотребивавтоматизаціїчерезбракспівробітників,проматеріально——технічніпроблемитаслабкімісцявнаслідокпереобладнанняабореконструкціїскладу。Такожвіннаголосивнатому、щообладнаннядляавтоматизаціїмаєбути«мобільним»,апроцесиг,нучкими;автоматизаціяповиннареалізовуватисьшвидко,підтримуватидистанційнеобслуговування。

Досвідборотьбизнаслідкаминепередбачуванихобставингенеральнийдиректорописавтак:“НайбільшівиробничіпотужностібулизосередженівКиївськійобласті、детериторіїбулиокупованіросією,研发——центур——Харкові、аштаб-квартираKAPELOU——уКиєві。欧宝体育最新官网登录入口下载Цевсеб,езумовно,впливалонанастанашвидкістьприйняттяповоротнихрішень。

Наданняспівробітникамможливостіпрацювативіддалено,релокейтвиробництватавиробничогопідрозділукрупновузловогозбираннянаЗахідУкраїни——цікрокипризвелидотого,що2вжезатижніпісляповномасштабноговторгненнямизновузмогливиробляти,аза4 -запрацювалинаповнупотужність

Складнийперіоддавідаєзрозуміти,щозапорукауспіхукомпанії——цезлагодженістьроботикоманди,розуміннязагальноїситуаціївкомпанії,цілковитапідтримкатастовідсотковавіддачапрацівників”。

ДякуємомістеруFelgendreherзаглибокіпитаннятащирузацікавленістьсьогоденням。ПодкастзаучастюОлександраКлименканезабаромможнабудепрослухатизапосиланням:https://bvl-digital.de/podcast/

Своїмприкладоммидемонструємостійкість:попринайскладнішіумов,иминетількиреалізуємопроєктикритичноїінфраструктуривУкраїні、айотримуємозамовленнянаавтоматизаціюскладівуЄвропі,вчасновиконуємовзятінасебезобов”язання,вдосконалюємонаявніпродуктийрозробляємонові。Щоднямивпевненодолаємодесяткивипробувань,абизробитиім”яKAPELOUси欧宝体育最新官网登录入口下载нонімомякостітанадійностіукожнійкраїніЄвропи。Аджезагартованійнавченідосвідом,намєщозапропонуватисвітові。

АктивнаучастьуконгресіBVL——цебутивколіпровіднихсвітовихкомпанійзінтралогістики,ділитисьвласнимдосвідоміводночаснавчатисьунайкращих。Цемісце,дестворюютьтрендитавпроваджуютьїхужиття。Наконгресімимализмогуобговорититенденціїтаподіїекономічногосектор,уналагодитиконтактизлогістичноюспільнотоютазаручитисяїїприхильністю。

Довідка

МетаBVL国际донестиважливістьуправлінняланцюгамипостачанняталогістики,сприятиїхньомурозвитку。Ресурсєвідкритоюмережеюлюдей,активнозалученихдоефективноїспівпрацівумовахглобалізаціїекономіки。

Завдякипоєднаннюонлайнтаофлайнформатівнаконгресібулиприсутнібільшніж3000учасниківізпонад40країнсвіту。Усівонимализмогуобговорититенденціїекономічногосекторутасферілогістики。Середнидх——іджиталізація,новітнітехнології,сталийрозвиток,штучнийінтелект,інтралогістика,кібербезпека。ТакожпідчасконгресувідбулосятрадиційневрученняНімецькоїлогістичноїпремії,якавідзначаєінноваціїгалузі。
Логістика-цеінноваційнийтаперспективнийсектор,ефективнароботаякогоздатназапобігатиглобальнимпроблемамукризовічаси。

Представникигалузімаютьпостійночерпатиновізнання,щобстворюватиефективнірішеннятадемонструватиїхнюсистемнузатребуваність。Схожізаходи——цеможливістьналагодитиособистіконтакти,ознайомитисязпрезентаціямипершокласнихфахівців,взятиучастьусемінарахтанадихнутисяпроєктамипередовихкомпанійнавиставці、якасупроводжуєконгрес。Аще——обмінятисязнаннямидлявизначенняаджендилогістикинанайближчіроки。

Коментарі0
Коментувати
ЗалиштеВашкоментар,післямодераціїнашимадміністраторомвінбудеопублікованийнайближчимчасом。

Залишитикоментар:

你的电邮地址将不会公布。

Скасувати
Натискаючи«Відправити»,випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
Поділитися:
欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнаМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання2022 - 9——www.enternotes.com 欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнаМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання2022 - 10 - www.enternotes.com 欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнаМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання2022 - 11——www.enternotes.com
Підписатися на на а у розсилк о но и и

  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнаМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання2022 - 40 - www.enternotes.com
  15.12.2022
  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвзялаучастьу”ХХ七ВсеукраїнськомуДніЛогіста”

  25листопадапредставникикомпаніїKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOUтрадиційносталиучасниками”ХХ七ВсеукраїнськогоДняЛогіста”。

  Директор 欧宝体育最新官网登录入口下载kapelou Труба Олександр…

  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнаМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання2022 - 41 - www.enternotes.com
  9.11.2022
  ВізитГенеральногоконсулаУкраїнивДюссельдорфідоKAPELOU欧宝体育最新官网登录入口下载欧洲

  26жовтняпредставникиKAP欧宝体育最新官网登录入口下载ELOUтаKAPELOU欧洲маливеликучестьзустрічатиГенеральногоконсулаУкраїнивДюссельдорфіІринуШумунімецькомуоф……

  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнаМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання2022 - 42 - www.enternotes.com
  2.11.2022
  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвідвідалапровіднувиставкупоштовоїгалузі包裹+帖子世博会

  18 - 20жовтня欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвідвідала包裹+后世博-головнувиставкупередовихтехнологій,рішеньтапослугдлясекторупоштитаелектронноїкомерції……

  Всіновини
  Baidu
  map