2022年Підсумки。Яким він був дл K欧宝体育最新官网登录入口下载APELOU - 1 - www.enternotes.comЗакрити

2022年Підсумки。Яким він був дл k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou

13.01.2023
2022年Підсумки。Яким він був дл K欧宝体育最新官网登录入口下载APELOU—8—www.enternotes.com

“Упевнені、щ2022роікстанедлянасщебільшрезультативнимтанасиченимнаподії,аджекомандаKAPELOUповномасш欧宝体育最新官网登录入口下载табноплануєтасміливовтілюєвсізадумивжиття”。

Такмизавершилиминулорічнийматеріалпропідсумки2021року。Те, що сталос дал, не очікував ніхто。Прожиття”до”、“підчас”тапланина“після”——читайтедалі。

Організація об бот під с ас війни

УпершийтижденьвійниKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOUвизначилаголовнізавдання:продовжитироботукомпанії,зберегтижиттятаздоров”япрацівникі,вспрямувативсіресурсинадопомогудержаві。Незважаючинаекстремальніумов,имипродовжилипрацювативУкраїні:здійснюватисервіснийогляд,проводитиремонтні、монтажні та демонтажні робот, допома к ат т клієнтам із релоке т том складу。Нашимобов”язкомбулозавершитипроєктиавтоматизаціїкритичноїінфраструктури。

Одразу було при и н то рішення евак к о с ат тob电竞体育app下载 в більш бе е пе и не місце。2Затижнімирозгорнулийогонановійлокації,авжеза4 -запрацювалинаповнупотужність。МизадовольнялипопитнаобладнаннятапослугиKAPELOU欧宝体育最新官网登录入口下载вУкраїнітавідправлялиготовіконвеєрнімодуліклієнтамвЄвропу。ОфісуНімеччиніпоповнивсяспеціалістамизУкраїни,якіпліч————полічізколегамипрацювалинадновимипроєктамитавпроваджувалинаявні。

Проєкти,партнерства

Швеція,ЕстоніяУгорщина,Греція,Сербія,Німеччина,Польща,Україна-такоюбулагеографіяклієнтівKAPELOUпрот欧宝体育最新官网登录入口下载ягом2022року。Мизавершили32комерційніпроєктивУкраїнітаЄвропі、почалиспівпрацюзновимисильнимипартнерами。Ще 24 п о о кт т переб с а а т т н на стадії реалізації。

Проєкти в Україні。БільшістьпроєктівавтоматизаціївУкраїністосуваласькритичноїінфраструктури。Найзатребуванішимпродуктомсталимодульніконвеєрнісистемитапідйомники,яківирішуютьголовнізавданняскладу。Прицьомуїхможнашвидкозапуститивроботуабождемонтуватитаперевезтивіншулокацію。Популярнимипослугамибулидемонтажсистемавтоматизації,платфор,ммезонінівтарелокейтскладів。Загаломмивстановилибільше2 5кмконвеєрнихсистем,упершевпровадилипалетн н підйомники вироб об т 欧宝体育最新官网登录入口下载т а kapelou,збудувалибільшніж14 000мплатформімезонінів,щобмаксимальнозбільшитикориснуплощузберіганнянаскладахклієнтів。

Виробництво

Зацейрікнашесерцекомпанії,виробництво,двічі“пережило”релокейт。Незважаючинінащ,оминелишепродовжуваливиготовляти,алейрозвиваливиробництво:поповнилийого5 -мановимиверстатами,запустилилініюпорізкипрофільногопрокату。Уперіодізквітняполистопадпрацівникамибулозібранов9 324узлитавиготовлено157 733деталірізногорівняскладності。

Новіпродукти

人字形。Уцьомуроцімиреалізувалиавтоматичнусистемукомплектуваннязамовлень。Ізпродуктивністюзбираннянарівні000одиницьнагодинуташвидкимпоповненнямканалів——д000二оодиницьнагодину。

UnitHub®。Минулогорокумипрезентувалисвоюрозробку-автоматичнуточкувидавання,зберіганнятавідправленняпосилокузручнийчасізмобільнимдодатком。У2022мирозширилифункціоналUnitHub®:теперйогоможнавикористовуватидлягалузейфармацевтики,електронноїкомерції,розподільчихцентрі,вавтомотив,роздрібноїторгівлі、аоснащенняклімат-контролемдозволяєзберігатитовари,якіпотребуютьцього。
SmartPharmaLocker。Автоматичнаточказберіганнятавидаванняфармацевтичнихпрепаратівпідвищуєефективністьроботиаптеки,передбачаєцілодобовеобслуговування,скорочуєконтактиміжлюдьми。

Виставки та профільні заходи

LogiMAT 2022。Початокліта2022рокуознаменувавсядлянасважливоюподією,доякоїмиготувалисьувесьрік。Разомізпартнером元RegalbauмипредставилистенднанаймасштабнішійвиставціінтралогістикитауправлінняпроцесамиLogiMAT (більше п - ро о о ин н - за посиланн м).НазаходімипрезентувалирішеннядлятранспортуваннятасортуванняпосилокнаосновіконвеєрнихмодуліввласноговиробництватаPick-by-Light,продемонструвалироботупрограмногозабезпеченняWXS。Власнепрограмнезабезпеченнядаєнамзмогувикористовуватиконвеєрнімодуліяк即插即用,системуізапускатинескладніпроєктиза30хвилин。

Іншізаходи,вякихмивзялиучасть:国际电子商务博览会(більше п - ро о о иланн м),онлайн——західКиївськоїЛогістичноїШколи”Економікаскладськоїлогістики”(под об оби л ланн м)、2022年国际展览馆(більше п - ро о о иланн м),包裹+世博会,2022年国际供应链会议,“ХХ七ВсеукраїнськийДеньЛогіста”(детал осиланн м).

Податки, благодійність, підтримка команди

Сьогоднінашамісі——зяробитиім”яукраїнськоговиробникасинонімомякостітаінноваційвусьомусвіті。Мивпевненокрокуємодоцього,розробляючиновіпродукти,удосконалюючивиробництво,впроваджуючиавтоматизаціювЄвропі。2022年Уцямісіядоповниласьважливимзавданнямп——ідтримкоюукраїнськоїарміїта15співробітниківKAPELOU,якіп欧宝体育最新官网登录入口下载еребуваютьнафронті。

МививодимоукраїнськийпродуктнаринокЄвропи,бережемокожногоспівробітникатавідкриваємоновіробочімісця,сплачуємовсіподаткийпідтримуємоекономікуУкраїни。2022年Загаломзарікубюджетбулоперераховано29日5млнгрнподатків,ще5 2млнгрн——надопомогуЗСУ。

Цілі на 2023

Найголовнішацільнар2023ік。стабілізуватисьтаповернутисьдонашогодовоєнногорівня。У 2023 ро с с с с об м м м ми и им ми и и и и и и и и и и и и и и

 • підготовцідоучастівLogiMAT 2023ізновимипродуктами;
 • розвиткувиробнич,осервісноговідділувНімеччинідляшвидкогокрупновузловогозбиранняроликових,стрічковихтавертикальнихконвеєрівдляєвропейськихпроєктів;
 • у о оско оналенн о ироб обни с т а в Україні;
 • виведенн н то оп-10 r&d -продуктів у масо о и и р продаж。

Цей рік був нас си м еним а події。Віннетількизгуртувавнас,айпоказав,чогомиварті。2022年Умивиконаливсізобов”язаннящодопроєктів,гіднопредставиликомпаніюнаLogiMAT 2022тапідсилилисвоюкоманду32провіднимиспеціалістами。РозшириливиробництвовУкраїнітавідкриликрупновузловезбираннявНімеччині。Інвестувалив研发таготувалипідґрунтядлявиводуновихпродуктівнаринок。

Іщобнаснечекало2023年умисміливовідчиняємоцідверіівжеробимопершікрокидореалізаціїпланів。2023, не підведи!

Коментарі0
Коментувати
ЗалиштеВашкоментар,післямодераціїнашимадміністраторомвінбудеопублікованийнайближчимчасом。

Залишитикоментар:

你的电邮地址将不会公布。

Скасувати
Натискаючи«Відправити»,випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
Поділитися:
2022年Підсумки。Яким він був дл K欧宝体育最新官网登录入口下载APELOU—9—www.enternotes.com 2022年Підсумки。Яким він був дл K欧宝体育最新官网登录入口下载APELOU—10-www.enternotes.com 2022年Підсумки。Яким він був дл K欧宝体育最新官网登录入口下载APELOU - 11 - www.enternotes.com
Підписатися на на а у розсилк о но и и

  2022年Підсумки。Яким він був дл K欧宝体育最新官网登录入口下载APELOU—40-www.enternotes.com
  15.12.2022
  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUвзялаучастьу”ХХ七ВсеукраїнськомуДніЛогіста”

  25листопадапредставникикомпаніїKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOUтрадиційносталиучасниками”ХХ七ВсеукраїнськогоДняЛогіста”。

  Директор 欧宝体育最新官网登录入口下载kapelou Труба Олександр…

  2022年Підсумки。Яким він був дл K欧宝体育最新官网登录入口下载APELOU—41-www.enternotes.com
  5.12.2022
  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUнаМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання2022

  月19 - 21日жовт欧宝体育最新官网登录入口下载няKAPELOUвзялаучастьуМіжнародномуконгресізуправлінняланцюгамипостачання-国际供应链会议2022。Західтра……

  2022年Підсумки。Яким він був дл K欧宝体育最新官网登录入口下载APELOU - 42-www.enternotes.com
  9.11.2022
  ВізитГенеральногоконсулаУкраїнивДюссельдорфідоKAPELOU欧宝体育最新官网登录入口下载欧洲

  26жовтняпредставникиKAP欧宝体育最新官网登录入口下载ELOUтаKAPELOU欧洲маливеликучестьзустрічатиГенеральногоконсулаУкраїнивДюссельдорфіІринуШумунімецькомуоф……

  Всіновини
  Baidu
  map