HMI - 1 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  人机界面

  РішеннязвикористаннямHMIістотнопідвищуєефективністьроботискладу。

  Череззручнісенсорніпанеліоператоригнучкореагуютьназміни,кращеконтролюютьтехнологічніпроцеси,уникаютьпростоївіполомокустаткування。

  HMI панел дл склад

  HMI - 8 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

  Наосновіпередовихоператорськихтач——панелейіпрограмованихкнопковихпанелей西门子мистворюємоінтегрованийлюдино——машиннийінтерфейс,щовідповідаєпотребамконкретногоскладу。ЗавдякивпровадженнюHMIперсоналскладуотримуєдоступдоширокогонаборукориснихфункцій:

  • відображеннянаекранітакихпоточнихпараметрівтехнологічногопроцесу、яккількістьвідсканованихвантажомісцьіїхніномери,функціонуванняділянокконвеєрноїсистеми,номерикомірокрозміщенняабовідборутощо;
  • налаштуваннячерезHMI——панельпараметрівтехнологічнихпроцесів,наприклад,пріоритетностіліній,включення/виключенняробочихмісцьілінійконвеєрноїсистеми,часуроботиавтоматизації,междопустимихтехнологічнихвеличинтаін。
  • налаштуваннязадопомогоюHMI——панелізведенихзвітівпроперебігтехнологічногопроцесуіроботисистеми;
  • ——людиномашиннийінтерфейсдаєзмогуналаштовуватиправадоступуперсоналу;
  • можливістьархіваціїданихпророботуустаткування;
  • відображенняаварійіполомокустаткуваннязможливістюскиданняпомилок;
  • організаціяобмінуданимиізсуміжнимустаткуваннямібагатоіншихфункцій。

  ПропонованісенсорніHMI——панеліпредставленівнадійномуідовговічномупромисловомувиконанні、аграфічнеоформленняданихнаекранімирозробляємоіндивідуальнозалежновідпотребзамовника。

  HMI - 9 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
  КомплекснерішеннявідкомандиKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOU——вашагарантіяпрацездатностісистеми

  Ефективність HMI дл склад

  Чичастонавашомускладізустрічаютьсяподібніситуації:

  ——складськеустаткуваннясигналізуєпрополомку、алеоператорнеможешвидкоіточновизначитимісцезбоюіробитьнеправильнідії;

  ——підчасроботипотрібнооперативновтрутитисявроботускладськоїтехніки,алеуоператоранемаєбезпосередньоїможливостігнучкозмінюватипараметрироботи;

  ——будь——якийспівробітник,зокреманемаючидостатньогорівнякомпетенції,можеотримуватидоступдокеруванняустаткуванням,черезщотрапляютьсяпомилки?

  Целишечастинапроблем,щорегулярновиникаютьпідчасроботиавтоматизованогоскладу、якщовіннеоснащенийдостатньоюкількістюоператорськихпанелей——важливогойефективногоінструментудляконтролютехнологічногопроцесутавзаємодіїлюдинизустаткуванням,відомимяк快捷。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map