Машинний зір - 1 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Машиннийзір

  Якорганізуватиімаксимальноспроститипроцесприймання,відвантаженнятаконтролютоварунаневеликійплощіскладу吗?

  Системамашинногозорудаєзмогуавтоматизуватипроцесрозпізнаваннятапідрахункутоварів,зчитуваннямаркуванняіштрих-кодівдлязбільшенняшвидкостійточностіобробленнятоварів。

  Переваги систем ма а - инно о о欧宝体育最新官网登录入口下载 и kapelou

  Машинний зір - 8 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

  Технічнийзіре——фективнийінструментавтоматизаціїрутиннихпроцесівтомуширокозастосовуєтьсявсучаснихроботизованихсистемах。Пропонуємоготоверішеннянаосновімашинногозору、якезабезпечує:

  • Динамічне з з и иту а анн інформації з різної и исот т
  • Зчитування навіть пошкоджених т и -кодів
  • Перевірку цілісності та а и к пако о анн
  • Контроль нанес сенн етикеток ма а с ку с а ан
  • Зчитуваннякодів,текстовоїтаграфічноїінформації
  • Розпізнаваннятексту

  Системитехнічногозоруактивнозастосовуютьсявритейлі、усферінаданнялогістичнихпослуг第三方物流(4 pl / 5 . pl)。

  Задопомогоютехнічногозорусистемаоцінюєстантоваруйідентифікуєйого,томунайогоосновібудуютьсистемикеруванняпотокамитоварів,керуванняскладськимзберігання,мматеріальнимбалансомтаіншимискладськимипроцесами。

  Машинний зір - 9 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
  КомплекснерішеннявідкомандиKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOU——вашагарантіяпрацездатностісистеми
  Машиннийзірвикористовуєтьсядлявирішеннятакихзавдань:
  • Зчитуванняштрих-коду
  • Запобіганнязіткнень
  • Визначеннякольору
  • Позиціонування
  • Визначення прис сутност о об кта
  • Перевіркаякості
  • «Очі»дл робота
  • Вимірювання двовимірних об ' єктів (2d)
  • Вимірювання тривимірних об ' єктів (3d)
  Каталог

  Рішення від 欧宝体育最新官网登录入口下载Kapelou

  Мипропонуємокупитинепростокамерумашинногозору、аготоверішенняувиглядіефективноїсистеми。
  ЧомувартозамовитисистемумашинногозорувKAPELOU欧宝体育最新官网登录入口下载
  01

  Індивідуальнийпідхід。Підчасрозробленнярішеннявраховуємоособливостітоварі,вспецифікискладськихпроцесівіпобажаннязамовника。

  02

  Досвід реалізації понад 590 проєктів。НашісистемирізноїскладностіпрацюютьвкраїнахЄвроп,иарішенняавтоматизаціїдовелисвоюефективністьнапрактиці。

  03

  Техпідтримка24/7。Післязавершеннямонтажутапусконалагоджувальнихробітукладаємодоговірсервісногообслуговування,заякимзавашоюсистемоюбудезакріпленабригадареагування。

  Щопотрібноврахуватипередвпровадженняммашинногозору吗?

  Машинний зір - 8 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com

  Сучаснітатехнологічнісистемиідентифікаціїнаосновімашинногозорувирішуютьрядзавданьскладськоїлогістики,нівелюютьпомилкиручноїінспекціїтапокращуютьякістьобробленнязамовлень。

  Системамашинногозоруможесягати100%ефективностіінспекціїзатакихумов:

  • Освітленняскладумаєбутияскравимінеспотворюватикольори
  • Правильнопідібранікамери,зурахуваннямвідстанідообє“ктаійогогабаритів
  • ПрофесійненалаштуванняПЗпідпотребиорганізації
  • Інтеграція з іншим с статк с а ан м
  • Детальнетестуванняпередзапускомробочоїсистеми

  Комплектаціясистемимашинногозорузалежитьвідзавдань,яківонамаєвиконувати。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map