Неприводний и олико о ов е о р - 1 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Неприводний во лико ови кон р е р р

  Якприскоритипереміщеннявантажуйоптимізувативитратинаобробленнятоварів?

  Неприводнийроликовийконвеєр——модульнасистемадлямеханізаціїпереміщеннявантажів,накопиченнятаприскоренняобробкитоварів。

  Що робит т неприводни конве д 欧宝体育最新官网登录入口下载р р kapelou унікальним?

  Неприводний во лико о ов е о р - 8 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.com

  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUорганізувалавласневиробництвоконвеєрів,закуповуєкомплектуваннявєвропейськихпостачальників,інженериретельнопродумаликонструкціюрольґанґа,апроцесвиробництвавиконуютькваліфікованіфахівцінаверстатахTRUMPFіDMG森。Осьчомуроликовийтранспортермаєвисокунадійністьйякісновідрізняєтьсявіданалогівнаринку。

  Переваги неприводно о о о рольґанґа:

  • Міцнаконструкція
  • Простий в експлуатації
  • Скорочує《ас с т т а анспо т》
  • Легко інтегрувати в екосистему склад
  • Легко змінювати конфігурацію

  Неприводніроликовіконвеєришироковикористовуютьсянаскладахрізнихсфер:електронноїкомерції,автомотиву、фармацевтики,виробництва,роздрібноїторгівлі、поштовихікур”єрськихслужб。

  Неприводний и олико о ов е о р - 9 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.com
  Комплекснерішеннявіднашоїкоманди——вашагарантіяпрацездатностісистеми

  Модулі неп。иводни оликови и

  Лініянеприводногорольґанґаскладаєтьсязокремихмодулів:

  • прямийрольґанґ
  • по о о о отни ко оликови кон о е ор
  • відкиднасекція
  • секції пе е етину у у розгалуження

  Коженелементлініїнеприводногорольґанґарозробленийзособливоюувагоюівиготовленийзточністюдо0 01ммнавласномувиробництві。

  Технічніхарактеристики

  Навантаження на ролики, мін/макс
  0, 1-35кг
  Розміри та а с, мін/макс
  180х180х10 мм / 600х400х400 мм
  Швидкість руху неприводно о онве е р р, мін/макс
  ручнийпривод
  Температура об бот, мін/макс
  0 ~ 40°c
  Відносна вологість довкілля, мін/макс
  10 ~ 70%
  Типи та а н дл неприводно о о о о о е р р
  пластиковийлоток;картоннийкороб;таблари
  Каталог

  Замовити неп。иво одни ико ови кон и е о р р під ключ

  Миберемонасебевсіетапипідготовкипроєктів:консалтинг,виробництвоустаткуваннятамонтаж,томунесемоповнувідповідальністьігарантуємо,щонеприводнийконвеєрпрацюватимебеззбоївімаксимальноефективнодлявашогоскладу。
  ТОП5причинзамовитинеприводнийрольґанґувиробника
  01

  Розробляємоконцептипід складс к к про с ес р ро за ан данн

  02

  Ретельно и иб би а а с мо постачальників- надійне комплекту а ан

  03

  Виробляємо кон а е е е о статк он а анна а л ласному у и иробни с с т

  04

  Реалізуємопроєктизвикористаннямнеприводнихроликовихконвеєрівдл ос к кла ад б бу у у ост

  05

  Виконуємо сервісне о обсл л о ов в ва анн ко онве рвп о от о ом с с о о о о терміну експлуатації

  Неприводний во лико о ов е о р - 8 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.com

  Рольгангнеприводнийпризначенийдляпереміщеннятаприскоренняобробкиштучнихвантажів,щовикористовуєтьсявумовахскладськоїлогістикипривиконаннітехнологічнихоперацій:пакування,контролю,обліку,сортування,зважування。КупитивУкраїніїхможнаувиробника-групикомпанійKapelou。欧宝体育最新官网登录入口下载Своїмклієнтаммипропонуємоцілийкомплексрішеньізпродажу,впровадженнятаналаштуванняконвеєрногообладнання,такождаємогарантіюнавсітранспортери。

  Характеристикиконструкції。Рольгангнепривіднийкомплектуєтьсязокремихмодулів,внаслідокчогонамвдаєтьсяреалізовуватинетиповіпроєкти,збираючитранспортерибудь——якоїдовжинитаформи。

  Призначеннятаособливостівикористанняобладнання。Непривіднірольгангиєпростимиміцнимиконструкціями,якіполегшуютьроботуперсоналуіроблятьпереміщеннявантажівбільшпродуктивним。Їхлегкоінтегрувативскладськіприміщення,можназмінюватиконфігураціюзарахунокмодульноїбудов。и

  Ціназалежитьвідтехнічниххарактеристиктакількостімодулів。ВиконуємодоставкупродукціїповсійУкраїні、ЄвропітаАзії。Залишайтезаявкунасайті、нашіменеджеризв”яжутьсядляуточненнядеталей。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map