挑光,放光- 1 - www.enternotes.com欧宝体育最新官网登录入口下载Закрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  轻采,轻放

  Якприскоритив2разитапідвищититочністькомплектуваннязамовленьдо99,99% ?

  选择受光та把光——інтуїтивнозрозуміласистемабезпаперовоговідборузамовленьдляефективногокеруванняматеріальнимипотокаминаскладахірозподільнихцентрах。

  Переваги Pick by Light та Put to Light

  摘光,放光- 8-www.enternotes.com欧宝体育最新官网登录入口下载

  Системабезпаперовоговідборуспрощуєтаприскорюєпроцескомплектаціїзамовлень,даєзмогуконтролюватирухтоварівізнизитивитратиналогістику。Рішенняпідходятьдоскладі,вобладнанихгравітаційними,поличнимиабопалетнимистелажами。

  ГрупакомпанійKA欧宝体育最新官网登录入口下载PELOUреалізуєсистемибезпаперовоговідборутарозміщеннятоваруяксамостійнерішеннянаосновінаявноїекосистемивашогоскладу、атакожякелементкомплексноїавтоматизації。

  Основніперевагисистеми选择受光та把光:

  • Безпаперовий п о о с ес обот
  • Підвищення продуктив ост на 50%
  • Точність обро обленн зам мо о лен до 99,99%
  • Оптимізація п о о с есу об обленн зам мо л лен
  • Підвищення рівня управлінського конт ол
  • Інтеграція世界媒体峰会
  • Система п о оста у у ико истанн

  Технологіязастосовуєтьсянаскладахзвеликимасортиментомішвидкоюоборотністюпродукціївтакихсферах,якелектроннакомерція,дистрибутивніцентри,фармацевтика,виробничітаскладальнілінії。

  挑选光,放光- 9 - www.enternotes.com欧宝体育最新官网登录入口下载
  Системи选择光і治-гарантованаточністьвідборутарозміщеннятовару

  Як працює система轻挑та放轻?

  Усяінформаціяпротоварікількостідлявідборуаборозміщеннявідображаєтьсянатаблозамовлень,авиконанадіяабофіксуєтьсядатчиком,абоїїпідтверджуєкнопкоюоператор。Відомостіпровідбірірозміщеннянадходятьдосистемикеруванняскладом(WMS)。

  РішенняK欧宝体育最新官网登录入口下载APELOUнаосновісистембезпаперовоговідбору选择受光та把光——ефективнийспосібприскоритиобробленнятоварів,звестипомилкидонуля,забезпечитисвоєчаснезбираннязамовленняі、якнаслідок,посилитиконкурентнуперевагувашогобізнесу。

  Технічніхарактеристики

  Діапазон робо о л и л т т т
  від0до+ 40С°/від-25до+ 40С°(морозостійкімоделі)
  Продуктивність
  до 250-600 строк на и один
  Вологість
  до90%
  Таблозамовлень
  3 та 6 з а а а н
  Видикнопок
  підтвердження, функціональні (/вниз)
  Підсвічуваннякнопок
  світлодіодне(червоний,зелений,помаранчевий,синій,рожевий,блакитний)
  Каталоги та документація

  Точність, швидкість, надійність

  РішеннявідKA欧宝体育最新官网登录入口下载PELOUдлякомплектаціїзамовленнятаоптимізаціїскладськоїлогістикигарантованопідвищуєпродуктивністьскладутамасштабуєтьсяразомізвашимбізнесом。
  Рішення 欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOU на основ о ов挑选by Light,型号为:
  01

  Індивідуальнийпідхід。Нашакомандарозробляєрішенняспеціальнодлявашогоскладу,враховуєособливостітоварівітехнологічнихпроцесів。

  02

  Комплекснерішення。Миоб的єдналивсіетапипобудовисистемавтоматизації:консалтинг,розроблення,виробництвоустаткування,монтаж,пусконалагодженнятасервіснеобслуговуваннянавсьомутермініексплуатації。

  03

  Досвід。Унашомупортфеліпонад590завершенихпроєктіврізноїскладностівусійЄвропі。Усвоїйроботівикористовуємопрактичнийдосвідіновітнітехнології,азначитьвиотримуєтесучаснерішеннядляскладу。

  04

  Встановилипонад50 000кнопоксистеми选择光і治。Усідіїкомандивідпрацьованідоавтоматизму、щодаєзмогунашимклієнтамбутивпевненимивнадійностітабезвідмовнійроботісистем。

  05

  Техпідтримка24/7。Задоговоромсервісногообслуговування,завашоюсистемоюавтоматизаціїзакріпленагрупареагування,щогарантуєсвоєчасневирішеннявсіхтехнічнихпитаньірегулярністьпрофілактичнихоглядів。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map