Платформи дл складу - 1 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Платформи дл склад

  Збільшенняплощіскладубезкапітальногобудівництва。

  Платформидляскладів——рішеннядлямаксимальногозбільшенняскладськоїплощідаєзмогуорганізуватидодатковізониобробкитоварів。

  Основні перева а а астос с с а а а анн пла а ор и м м на скла а

  Платформи дл складу - 8 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com

  Модульнуконструкціюплатформлегкоадаптуватидоособливостейскладськогоприміщення。Конструкціяпрофілюспроєктованатак,щобкомпактнорозміститикомунікаціїскладу——освітлення,системивентиляціїтапожежогасіння。

  • Багаторазове збільшення корисно и площі
  • Організація незалежних складс ки зон
  • Вигідніінвестиції——платформадешевшекапітальноїзабудов。и
  • Можливістьзбільшенняконструкціїтадемонтажудляпереїзду
  • Одночасне об обленн товарів на різних рівнях
  • Спрощений ид дки р р доступ до товарів

  Багаторівневіконструкціївикористовуютьдляскладів:

  • виробництв
  • фармацевтики
  • електронноїкомерції
  • ритейлу
  • автомотиву
  • по р о о о о и л о р ' с ки служб。
  Платформи дл складу - 9 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  КомплекснерішеннявідкомандиKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOU——вашагарантіяпрацездатностісистеми
  Платформи дл складу - 10 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  ПлатформиK欧宝体育最新官网登录入口下载APELOU

  Багаторівневіконструкціїдляефективноговикористанняскладськихплощдаютьзмогупідвищитикоефіцієнтвикористаннямісткостіскладу、атакожорганізуватидодатковізониобробкитоварів。

  Характеристики
  Документація
  Характеристики
  Платформи дл складу - 1 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Доступна исота конструкції
  до 18 м
  Платформи дл складу - 2 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Максимальне навантаження на 1 м2
  100 - 4 000 кг
  Платформи дл складу - 3 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Кількістьрівнів
  до5
  Платформи дл складу - 4 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Корисна площа поверхні
  до 50 000 м2
  Платформи дл складу - 5 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.com
  Типперекриття
  ґратчастийнастил;вогнестійкі вологостійкі ДСП;перфорованінастили;неперфорованінастили。
  Документація
  5 фактів, ом му обира т 欧宝体育最新官网登录入口下载т kapelou:
  01

  Технічног,рамотнепроєктування。Інженерипроєктуютьсистемизаєвропейськимистандартами:Єврокод0 (EN 1990),Єврокод3 (EN 1993),ЄвростандартEN ISO 14122,ЄвростандартEN ISO 12944,розраховуютьнадійністьконструкціїзанормами有限元10.3.01і10.2.03,враховуютьнавантаженнявідобслуговувальноїтехніки,персоналуісистемавтоматизації,опрацьовуютьоптимальніваріантирозміщеннястелажів,проєктуютьмезоніннуконструкціювCAD -програмах。

  02

  Використовуємо сертифіковані систем。ПлатформиімезонінипройшлисертифікаціювУкраїнізгіднознормамиДСТУБВ.2.6-75:2008таДСТУБВ.2.6-199:2014року,відповідаютьстрогимєвропейськимстандартамRAL-RG 614/2іDIN EN ISO 9001:2008імаютьвідміткудобровільноїсертифікаціїGS。ДотогожнавиробництвіконструкційзастосовуєтьсясистемаенергетичногоменеджментуDIN ISO 50001。

  03

  Точність надійність монтажу。Інженерисервісно——монтажноговідділумаютьнеобхіднукваліфікаціюідопускидлявиконанняробітпідвищеноїнебезпеки,збираютьмезоніниіплатформинаколонахсуворозакресленнями。

  04

  Досвід。Мипроєктуємо,встановлюємоіобслуговуємоскладськістелажіібагаторівневіконструкціїбільш9ероків。

  05

  Технічна підтримка 24/7。Задоговоромсервісногообслуговуваннязакожнимоб的єктомзакріпленабригада,щозабезпечуєоперативнереагуваннятапроведенняплановихоглядів。Нашіклієнтиотримуютьсвоєчаснутехнічнупідтримку。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map