Приводний кон р е е р дл пале р - 欧宝体育最新官网登录入口下载1 - www.enternotes.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Приводний кон р е в р дл пале в

  Якдбайливопереміщатидо300палетнагодинутаводночасзаощаджуватинаелектроенергії吗?

  Палетнийконвеєравтоматизуєпереміщенняпіддонівієефективнимінструментомдлязбільшенняпродуктивностіскладу。РішенняK欧宝体育最新官网登录入口下载APELOUзобробленняпалетзамінюєцілийпаркспецтехніки,вимагаємінімальногообслуговуванняішвидкоокупається。

  Чим кон н е 欧宝体育最新官网登录入口下载е н р kapelou краще за а анало ?

  Приводний конве р р л пале р - 8 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.com

  Інтеграція з іншими системам- - - - - -конвеєрнасистемаскладаєтьсязмодулів,керованихспеціальнимПЗ,щоінтегруєтьсязбудь——якоюWMSтаустаткуваннямскладу

  Масштабування——уразінеобхідностіможнадоповнюватисистемуавтоматизаціїновимимодулями

  Термін служби більше 10 років——всіелементиконвеєрноїсистемизносостійкітадовговічні:профільзєвропейськоїсталівитримуєвисокіексплуатаційнінавантаження,роликиконвеєрамаютьзбільшенийжиттєвийцик,лаелектронікаікомплектуваннявідомихбрендівдовелисвоюнадійністьнапрактиці

  Енергоефективність пла а а ни к пуск——ощадливеенергоспоживаннязабезпечуєчастотно——регульованіприводивисокогокласуенергоефективностітазалученнядороботитихзон,наякихєтовар

  Кумулятивність——системанезупиняєроботунавітьуразізупинкиоднієїіззон,апіддонинакопичуютьсянапалетномуконвеєрідозапускуцієїзони

  Оптимальненавантаження——ПЗконвеєрноїсистемивключаєабо,відключаєпевнізонитранспортера,чимзабезпечуєрівномірнийрозподілпіддонівнапалетномуконвеєрі

  Обережнетранспортування- ZPAлогіказабезпечуєоднаковувідстаньміжпалетами,такзванузонунульовоготиску、чимубезпечуєвантажіпакованнявідпошкодження

  Приводний конве р р л пале р - 9 -欧宝体育最新官网登录入口下载卡佩罗
  КомплекснерішеннявідкомандиKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOU——вашагарантіяпрацездатностісистеми

  Основні мод о л о палетно о р онве ра

  Конвеєрнасистемакомплектуєтьсязокремихмодулів:

  • приводни ко лико ови конве д р;
  • лан н л о ови ко онве о р дл пале;
  • по о о отни к стіл дл зміни руху пале;
  • вертикал и ик онве р р (ліфт);
  • ланцюговоїдивертер;
  • роликовийдивертер;
  • палетопакувальник(палетайзер);
  • накопичувачпіддонів。

  Усекціїприйманнятавивантаженнявстановлюємоворотадляприйманняпалет。Поставляємосистемипалетнихтранспортерівнавашскладувиглядімодулів,завдякичомумонтажіпусконалагоджувальніроботизаймаютьмінімальнийчас。

  Технічні характеристики рольґанґа

  Навантаження
  від 150 до 2 000 кг
  Швидкістьруху
  від 0,5 до 0,80 м/с
  Продуктивність
  до о 300 піддонів на одину
  Робочатемпература
  від 0 до з + 40°c
  Відносна вологість довкілля
  10 ~ 70%
  Типипалет
  我们——палета;鳍——палета;欧元——палета;欧元——бокс
  Каталог

  Замовити конве с с стему під ключ

  Миберемонасебевсіетапипідготовкирішення:консалтинг,виробництвоустаткуваннятамонтаж,томунесемоповнувідповідальністьігарантуємо,щосистемапрацюватимебеззбоївімаксимальноефективнодлявашогоскладу。
  ТОП5головнихпричинзамовитирішенняKAPELO欧宝体育最新官网登录入口下载Uдляобробленняпалет
  01

  Європейська якість ст татку анн。Виробляємоконвеєризсировиниперевіренихпостачальниківікомплектуваннявідомихмарок,виробничіпроцесивиконуютькваліфікованіфахівцінасучаснихверстатахDMG MORIіTRUMPF,щозабезпечуєточністьдеталейдо0 01ммідовговічністьсистем。

  02

  Комплекснерішення。欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUпоєднуєвсіетапиствореннясистемиавтоматизації,завдякичомуклієнтиотримуютьготоверішеннядляобробленняпіддоніввідодноговиробника。

  03

  Понад 55 000 метрів конвеєрів。Мизробилиізмонтувалитакукількістьконвеєрнихсистем,щоїхнясумарнапротяжністьстановитьмайже138кілНСК«Олімпійський»。Усідіїфахівціввідточенідоавтоматизму、ацегарантуєточнезбирання,монтажіякістьсистеми。

  04

  Досвід в про о о кт ладност т。Підчасрозробленнярішеньінавиробництвіконвеєрногоустаткуваннявикористовуємоновітнітехнологіїтадосвід,здобутийнаминапрактиціза9роківроботиусферіавтоматизаціїскладів。

  05

  Сервіс технічна підтримка。Сервіснийвідділназв”язку24/7,асервіснеобслуговуваннядоступневсімклієнтамнезалежновідгеографічногорозташування。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map