Приводнийроликовийконвеєрдляящиків- 1——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Приводний ролико ови конве в р дл ящиків

  Якзбільшитипродуктивністьскладуізаощадитинаенергіїтаресурсахдляйогообслуговування吗?

  Приводнийроликовийконвеєрдлялотківаборольґанґ——гнучкамодульнасистемадляпідвищенняшвидкостіобробленнятоварівіпродуктивностіскладу。Транспортердбайливопереміщуєлоткиміжскладськимизонамитаєосновнимінструментомдлявпровадженнятехнології«товардолюдини。”

  Приводнийроликовийконвеєрдляящиків- 20 kapelou欧宝体育最新官网登录入口下载.com Калькуляторенергоефективності

  Чим«розумний»роликовийконвеєрKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOUкращезааналоги

  Приводнийроликовийконвеєрдляящиків- 8 kapelou欧宝体育最新官网登录入口下载.com

  Миорганізуваливласневиробництворольґанґів,щобвчаснозбиратиякіснісистемитавдосконалиликонструкціютиповогороликовогоконвеєра,завдякичомуви:

  • Заощаджуєтеелектроенергію——завдякисинхронізаціїлогічнихзондороботизалучаютьсялишетіділянки,щопотрібнідлятранспортування。Крімтого,заощадженнязабезпечуєтьсязавдякивикористанню24 v直流двигунів,щовстановленівкожномуприводномуролику。
  • Забезпечуєте збереження вантажу——уприводнийрольґанґінтегрованаZPA——логіка(зонанульовоготиску),щозберігаєдистанціюміжящикамивразізупинкиділянкивальцевогоконвеєра。
  • Ефективно и ико о ист тов с с ст т т т довжину конве с а——регулюєтещільністьрозподілувантажувразізупинкиоднієїзлогічнихзонприводногорольґанґадлялотків。
  • Легко змінюєте конфігурацію——модульнаконструкціяроликовогоконвеєрадляящиківдаєзмогузмінитикрокроликавтомужкаркасі、якщоувасзмінитьсявидабогабаритивантажу。
  Приводнийроликовийконвеєрдляящиків- 9——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  КомплекснерішеннявідкомандиKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOU——вашагарантіяпрацездатностісистеми

  Конвеєрні моду ул欧宝体育最新官网登录入口下载 и kapelou

  Конвеєрнеустаткуванняпоставляємонаоб的єктувиглядіготовихмодулів,щоістотноприскорюєпроцесмонтажунамісці。

  Модульнийприводнийрольґанґдлялотків——цебазадляпобудовисистемавтоматизаціїбудь——якоїскладності。Дляпереміщеннявантажівміжрівнямиплатформімезонініввстановлюємове е тикал н о онве о дл ящиків

  • п - ми и р ролико ови кон е е р р
  • по о о о от а оликова секція(90°/ 60°/ 30°)
  • мержер 30°/ 45°/ 90°

  Технічні характеристики рольґанґа

  Навантаження на ролики, мін/макс
  2, 5-35кг
  Габарити та а с, мін/макс
  180 180年ххмм;400年600年400年ххмм
  Швидкість руху, мін/макс
  0、1-2个м/с (ре у ул ова)
  Електродвигун
  24v dc
  Життєвий икл п и иводно о о о о ика
  70 - 120年тис。мотогодин
  Температура об бот, мін/макс
  0 ~ 40°c
  Рівеньшуму
  до 65 дБ
  Відносна вологість довкілля, мін/макс
  10 ~ 70%
  Типиящиків
  Пластиковийлоток;Картоннийкороб;Таблари
  Каталог

  Приводний ролико ко ов е о р欧宝体育最新官网登录入口下载 kapelou - и е надійно

  Приводнийроликовийконвеєрдляящиків- 8 kapelou欧宝体育最新官网登录入口下载.com

  Конструкціяприводногороликапродуманатак,абибуламожливістьзамінитибудь——якийелементлокальнобезповноїзупинкиконвеєрногоустаткування。Азначитьвибудетевпевненівтривалійбезперебійнійроботісистемиавтоматизації。

  Оськількахарактеристик,щозабезпечуютьпідвищенунадійністьрольґанґа:

  • (Життєвий) икл п и иводно о олика - 70-120 тис。,мотогодинавсієїконвеєрноїсистемизагалом——більш10ероків。
  • Урольґанґупередбачена«гаряча»замінаконтролера:якщоконтролервийдезладу、йоголегковитягтиіпоставитиновийбезпрограмуванняізміниіншихпараметрів。
  • Приводнийроликвідповідаєзарухукожнійокремійзонірольґанґа。Уразінесправностібудь——якогоелементузониконвеєразупиняєтьсятількицяділянка,всііншіпрацюютьдалі。

  Уконвеєрномуустаткуваннівикористовуємоконтролеритароликиновогопокоління,щодаютьзмогувстановлюватишвидкістьприводногорольґанґадлялотків,забезпечуютьплавнийстартізупинкуруху、ацезменшуєзносмеханізмівізаощаджуєелектроенергію。

  Замовити конве с с стему під ключ

  Миберемонасебевсіетапипідготовкирішення:консалтинг,виробництвоустаткуваннятамонтаж,томунесемоповнувідповідальністьігарантуємо,щосистемапрацюватимебеззбоївімаксимальноефективнодлявашогоскладу。
  5фактівпрорішенняKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOUдляпереміщеннялотків
  01

  Конвеєрна система під ключ。欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUоб的єдналавсіетапирішеннязавтоматизаціїскладу:консалтинг,виробництвоконвеєрногоустаткування,монтаж,пусконалагодженняісервіснийсупровід。

  02

  Команднаробота。Надрозробленнямрішенняівпровадженнямпрацюютьпроєктнийіконструкторськийвідділи,відділмехатроніки,монтажно——сервіснийвідді,латакожзакожнимпроєктомзакріпленийпроєктнийменеджер。Цезабезпечуєопрацюваннязавданьпроєктувкомплексі,вибіроптимальногорішеннятайогоякіснуреалізацію。

  03

  Висока якість ст татку анн。СтальдляпрофілюзакуповуємовГолландії,контролеривЯпонії,вальці——вНімеччині。ВиробничіпроцесиназаводіKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOUвиконуютькваліфікованіфахівцінанімецькихверстатахDMG MORIіTRUMPF,щозабезпечуєточністьдеталейдо0 01ммідотриманнятермініввиробництваконвеєрногоустаткування。

  04

  Досвід。Зробилиізмонтувалипонад57 500метрівконвеєрі,вацемайже144кілНСК«Олімпійський»。

  05

  Сервісне обслу у ов в в ванн 24/7。Задоговоромсервісногообслуговування,закожнимпроєктомзакріпленагрупареагування,щорегулярнопроводитьпрофілактичніоглядиіроботи,атакожоперативновирішуєтехнічніпитання。

  Калькуляторенергоефективності
  Калькуляторенергоефективностіприводногороликовогоконвеєрапокаже,наскількивикористаннянашогоустаткуванняефективнозаощаджуватимевашіресурсиіприноситимевамприбуток。
  Приводнийроликовийконвеєрдляящиків- 23 - kapel欧宝体育最新官网登录入口下载ou.com Калькуляторенергоефективності

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map