Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 1——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Рішення дл пал лет, ва а а а алет, н а а а а ан а а а а а алет

  Автоматизаціязонипалетизації,депалетизації,пакуваннячиобв”язуваннястрічкоюнасучасномутатехнологічномуобладнанні。

  Конкурентнаперевагадлябізнесутанеобхідністьдлявиробництва。

  ПеревагиготовогорішенняпалетуваннятадепалетуваннявідKAPELOU欧宝体育最新官网登录入口下载

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 8 kapelou欧宝体育最新官网登录入口下载.com

  Прискореннятехнологічноголанцюжканавиробництвівдекількараззнижуєвитратинавиробничулогістику。Цепомітнозбільшуєприбутковістьбізнесутадаєтаківажливіперевагинадконкурентами:

  • Оптимізаціявідвантаження;
  • Цілодобоваробота;
  • Зменшення операційних ит та а на експлуатацію;
  • Зменшеннязалежностівідкваліфікаціїпрацівників;
  • ЕкономіяФОП;
  • Збереження това а но о о о ов ид ду у ко о ки;
  • Збільшення и идкост т упако ко ки。

  Модулітаобладнанняупоєднаннізконвеєрнимисистемамистворюютьавтоматичнілініїзпалетизаціїтадепалетизації。Цезабезпечуєшвидкість,якість,безперервнуроботунацихучастках。

  Застосуваннясучаснихроботів——маніпуляторівробитьцейпроцесавтоматичним。УнікальністьїхроботизабезпечуєтьсязарахуноквласноговиробництваKAPELOU®欧宝体育最新官网登录入口下载,щостворюєіндивідуальнізахвати。

  Модулі а обладнанн:

  1. Автоматичнітанапівавтоматичнісистемидепалетування。
  2. Системипалетизаціївиробничихліній:шарова,роботом——маніпулятором,комплекснірішення。
  3. Системиобв”язуванняпродукції,укладеноїнапалеті:стреппінг-стрічкою。
  4. Виробничалініяпакування:встрейч——плівку,стрейч——худплівку,термозбіжнуплівку。
  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 9——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  КомплекснерішеннявідкомандиKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOU——вашагарантіяпрацездатностімодулівтаобладнання
  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Палетування боксів об ботом маніпулятором

  Система палет - ва анн о оботом маніпулятором。

  Технічніхарактеристики:

  • Швидкість: до 500 циклів/ до д
  • Потужність: 6,5 кВт
  • Кількість осе р: 4
  • Робочий тиск: 6 Бар
  • Навантаження: до 50 кг

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Палетуваннябудматеріалів

  Автоматична система а а алет с а а анн будматеріалів。

  Технічніхарактеристики:

  • Продуктивність: 8-12。(400 * 200 * 200) /цикл
  • Розміри (Д*Ш*В): 10000*6100*4500 мм
  • Мак。си и ина, кладанн: 1300 мм
  • Встановлена потужність: 25 кВт
  • Час иклу у: 18-25 с

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Палетуваннямішків

  Автоматичнасистемапалетуваннямішківроботом——маніпулятором。

  Технічніхарактеристики:

  • Продуктивність: до 800 мішків/ од。

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Шарова система а а алет с а а а анн н ящиків/боксів

  Технічніхарактеристики:

  • Швидкість: до 5 циклів/хв。
  • Потужність: 20 кВт
  • Робочий тиск: 6/7 Бар
  • Низькорівневий а ат томати и ни т палетоукладач

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Шарове палету- а анн мішків

  Автоматична сис стема аро о о о о о о о палет ов а анн мішків。

  Технічніхарактеристики:

  • Продуктивність: до 2000 мішків/ д。

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Напівавтоматичнедепалетування

  Напівавтоматична лінія зони ф - о с ма ан

  Технічніхарактеристики:

  • Розмірипалет:800×1200мм,1000×1200мм,1200х1200мм
  • Мак。си исота палет т: 1940 мм
  • Швидкість: 1,2 икли/хв。
  • Потужність: 4 кВт
  • Робочий тиск: 6/7 Бар

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Автоматична сис стема депалет с а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а

  Автоматична лінія фор рм ма а ан палет。

  Технічніхарактеристики:

  • Розмірипалет:800×1200мм,1000×1200мм,1200х1200мм
  • Швидкість: 3 икли/хв。
  • Потужність: 9 кВт
  • Робочий тиск: 6/7 Бар

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Обв”язуваннястреппінг-стрічкою

  Системаобв”язуваннястреппінг-стрічкоюпродуктівхарчування,напоїв,продукціївсклі。

  Технічніхарактеристики:

  • Ширина обв ' з а ал но и стрічки: від 8 мм до о 19 мм
  • Товщинаобв”язувальноїстрічки:від0 8ммд1омм
  • Натяг обв ' з з а ал но л стрічки: до 300 кг
  • Часциклузварювання:від1、2д3осекунд(залежновіднатягу)

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Обв”язуваннястреппінг-стрічкою

  Системаобв”язуваннястреппінг-стрічкоюпаперовоїпродукціїтабудматеріалів。

  Технічніхарактеристики:

  • Ширина обв ' з а ал но и стрічки: від 8 мм до о 19 мм
  • Товщинаобв”язувальноїстрічки:від0 8ммд1омм
  • Натяг обв ' з з а ал но и стрічки: до 700 кг
  • Часциклузварювання:від1、2д3осекунд(залежновіднатягу)

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Пакування в стрейч-плівку

  Системапакуваннявстрейч——плівкупродуктівхарчування,напоїв,продукціївсклі。

  Технічніхарактеристики:

  • Товщина плівки: 23 мм
  • Висота ло ону: 500 мм
  • Максимальний тиск: 6 атм。
  • Витрата повітря: 10 нл/ икл

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Пакування в стрейч-плівку

  Системапакуваннявстрейч——плівкупаперовоїпродукціїтабудматеріалів。

  Технічніхарактеристики:

  • Висота лінії та анспо т та а ан: 500 мм
  • Мак。сшвидкість обе е танн: 36 об./хв。
  • Механічна натяжка: 150 - 300%

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Пакування в стрейч-худ плівку

  Системапакуваннявстрейч——худплівкубудматеріалів。

  Технічніхарактеристики:

  • Плівка: поліпропілен, що з озт у у о т т с с
  • Товщина плівки: 80 - 140 мікронів
  • Напруга: 400 В, 50 Гц

  Рішеннядляпалетуваннятадепалетування- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Пакування в термозбіжну плівку

  Системапакуваннявтермозбіжнуплівкубудматеріалівтапродукціївсклі。

  Технічніхарактеристики:

  • Плівка: термозбіжна поліетиленова
  • Товщина плівки: 80 - 160 мкм
  • Мак。спродуктивність: 140 пале р / од。

  Замовитиготовірішеннядляпалетування,депалетування

  Нашакомандавиконуєвсіетапипроєктуванняйінсталяціїмодулівтаобладнання。Пропонуємоготовірішеннятареалізаціюпроєктузоднихрук。Длямаксимальноїпотужностівиробничихпроцесівзпалетизаціїтадепалетизації,обв”язуваннястрейптастрейчплівкою,пакуваннявтермозбіжнуплівку。
  Чому рішення від卡欧宝体育最新官网登录入口下载佩罗ефекти и н ?
  01

  Надійність модулів а обладнанн:інженерикомпаніїпроєктуютьобладнаннязурахуваннямспецифікитоварівтаумоввиробничогопроцесу。Впроектахзастосовуємотількиякіснеобладнаннятакомплектуючіпровіднихбрендів。Прискореннятехнологічноголанцюжкавдекількараззнижуєвитратинавиробничулогістику、авідтакпомітнозбільшуєприбутковістьбізнесу。

  02

  Понад 9 років досвіду:майжекоженпроєктнашоїкомпаніїпов”язанийзособливимиумовамипроекту。Цейдосвіддаєнамекспертністьтазнання,аклієнтугарантуєотриманняпотрібногорезультату。

  03

  Точний монтаж модулів а обладнанн:усіроботивиконуютькваліфікованіспівробітникисервісно——монтажноговідділу、якімаютьдопускидоробітпідвищеноїнебезпекитавиконуютьмонтажвідповіднодокреслень。Часпроведеннямонтажнихробітпогоджуємоззамовником,враховуємоспецифікускладськихопераційічуємоклієнта。

  04

  Технічна підтримка 24/7 планов о о о о л ди:задоговоромсервісногообслуговування,закожноюсистемоюзакріпленабригадаоперативногореагування。Нашіклієнтиотримуютьсвоєчаснутехнічнупідтримку。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map