Сортувальні систем - 1 - k欧宝体育最新官网登录入口下载apelou.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Сортувальнісистеми

  Хочетеобробляти5 000 000абобільшепосилоквгодину吗?

  推盘сортер-автоматичнасортувальнасистема,прискорюєобробкувеликогоасортиментутоварівіпосилокрізнихрозмірів,форміваги。

  Конвеєрзнижуєдомінімумуучастьлюдинивпроцесісортуваннятовару,прискорюєйогоізапобігаєвиникненнюпомилок。

  Автоматичне со т т с анн -
  рішення дл оперативно о
  обробкизамовлень

  Сортувальні систем т - 8 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.com

  Впровадження ліній сорт т ова анн має так к о перева а а ан

  • продуктивність——д15 000поосилоквгодину(залежитьвідрозмірупосилки)
  • модульнаконструкція——відрізняєтьсяшвидкиміпростиммонтажем,щодозволяєпринеобхідностізмінитиконструкціюконвеєра
  • систем т ідентифікації продукції- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • кілька типів пода с с с с е с——ручна,автоматична,прямаабопідкутом45°、90°
  • рівень м м мен е 70 дБ——забезпечуєкомфортніумовироботидляспівробітників
  • поле ле ени р р диз за н кон р е р ра——дозволяєзнизитирівеньспоживанняелектроенергіїбезвтратпродуктивності
  • и идка надійна інтеграціяз системам м управління складом (нап - иклад, wms)

  欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUпідбираєдлявашогоскладунайбільшефективнеобладнаннявиходячизвимогдосистемиавтоматизаціїпопродуктивності,вагоютагабаритамитоварів。

  Сортувальні систем т - 9 -欧宝体育最新官网登录入口下载 www.enternotes.com
  推盘- сортує до о н 15 000 посилок на одину

  Як працює推盘со тер?

  Сортувальніконвеєрнісистемиявляютьсобоюмеханізмзрухомимикареткамизпушерами,щонаправляютьпродукціювшути。Пушерпрацюєплавно,крихкіпосилкиітоваризалишаютьсяцілими。Даніконвеєримаютьмодульнуконструкцію,якадозволяєоперативнозмінитипевніділянкисистеми。

  Зоглядунапотребиклієнтіввдодатковомуконтролітоварногопотоку、інтегруємовсистемусортуваннядодатковімодулі:

  • системиідентифікації;
  • систем т вимірювання ва а и;
  • вимірюванняоб的єму。

  Такідодатковіможливостідозволяютьналаштуватиавтоматичнесортуванняпозаданихпараметрах。Наприклад,всіпосилкиітоваривагоюпонад10кгсистемабуденаправлятивпевнішути。Такможнаоперативнорозподілититовариіпосилкипоконкретнимкритеріям。

  Технические характеристики推盘со тера

  Розмір каретки мін/макс
  150 м 200 м;600 м 800 м
  Видконструкції
  и ертика ал ни ик, и о изонтал ни ик, багаторівневий
  Низький рівень му
  < 70децибел
  Навантаження
  0,02 - 31,5 кг
  Максимальнашвидкість
  1, 0 - 1, 2м/с
  Типтари
  пластиковіящики,таблари,картоннікоробки,пластиковіпакети,конверти
  Каталог

  Швидке та чітке
  сортуванняпосилок

  推盘сортер-автоматичнаобробкатарозподілвантажівнайрізноманітнішихформірозмірівзанапрямками。

  Факти п п о рішенн欧宝体育最新官网登录入口下载я kapelou
  01

  Комплектуючі надійних виробників。Миретельновибираємопостачальниківобладнаннятаелементівдлясвоїхсортувальнихсистем。Цедозволяєнамгарантуватиміцність,довговічністьібезвідмовнуроботусистем。

  02

  Комплексне рішення з одни и рук。欧宝体育最新官网登录入口下载KAPELOUоб的єднуєвсіетапирозробкитапобудовисистемавтоматизації:консалтинг,підборобладнання,розробкуспеціальногоПО,монтажавтоматизованихсистемйінтеграціюзWMS,пусконалагоджувальніроботитасервіснеобслуговування。

  03

  Досвід реалізації більше 590 проектів。НашісистемирізноїскладностіпрацюютьвкраїнахЄвроп,иарішенняавтоматизаціїдовелисвоюефективністьвзастосуваннінапрактиці。

  04

  Сервіснеобслуговування。Післявведеннясистемивексплуатаціюнадаємотехнічнупідтримку。Задоговоромсервісногообслуговування,закожнимоб的єктомзакріпленагрупареагування,щогарантуєоперативневирішеннявсіхтехнічнихпитань。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map