Системивимірюваннявагитагабаритів- 1——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.comЗакрити

  Дякуємо за з з е е ен енн н !

  Системи вимірювання а а а а

  Високоточневимірюваннявагитагабаритівтоварівбудь——якоїформинавашомускладі。

  Модулі дл визна а и ен а а а а а а а

  Системивимірюваннявагитагабаритів- 8 kapelou欧宝体育最新官网登录入口下载.com

  Контрольвагипіслякожногоетапуобробленнятоварівдаєзмогуоптимальновикористовуватизонузберігання,плануватизавантаженняскладськихпотужностейіконтролюватиточністькомплектаціїзамовлень。Системивизначеннявагиігабаритіввизначаютьпараметритоварівпідчасїхньогорухутранспортноюсистемою,азначитьнепотребуютьвиділенняресурсівічасудлявимірюваннякожноговантажуокремо。

  ГрупакомпанійKA欧宝体育最新官网登录入口下载PELOUусвоїхпроєктахвикористовуєінтелектуальнісистемиідентифікаціїтавимірюванняєвропейськогобренду生病,завдякичомунашіклієнтиотримуютьточнітанадійнісистемишвидкоїдії。

  Модулізабезпечують:

  • Високу швидкість вимірювання к обробленн дани и
  • Динамічневизначеннядовжини,ширини,висотиіваги
  • Точні didn ' ез з л тат вимірювання габаритів didn ' с а а а
  • Автоматичнийконтрольправильностівідборутоварузавагоютагабаритами
  • Оптимальневикористаннясистемзберіганнязурахуваннямоб的ємноївагитарозміріввантажу
  • Мінімумвпливулюдськогофакторутавідсутністьпомилок

  Конвеєрнісистемиізвбудованимивагогабаритнимимодулямидаютьзмогукласифікувати,сортуватиібракуватитоваризазаданимихарактеристиками,щовразиприскорюєобробленнятоварів。

  Системивимірюваннявагитагабаритів- 9——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Вбудованівконвеєрнусистемумодулідлявизначеннявагитагабаритівточновизначаютьпараметривантажуіврезультатізнижуютьвитратиналогістику
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Система вимірювання а а а а

  Модуль вимірювання ва а а а а к клада с т с з:

  • ко оп о о о о есо с авко оп о с со з неіржавкої стал л
  • процесора,щокеруєконвеєроміпередаєданідосистеми
  • тензодатчика,щоперетворюєінформаціюпровагувелектросигнал
  • валиків профілів
  • фотоелектричнихдатчиків
  Характеристики
  Документація
  Характеристики
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 1——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Продуктивність
  від 800 до н 1 200 о н 'єктів на один
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 2——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Стабілізаціявантажу
  2секунди
  Системивимірюваннявагитагабаритів——3——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Точністьвимірювання
  ±100грам
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 4——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Швидкістьтранспортування
  до 1,0 м/с
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 5 - kapel欧宝体育最新官网登录入口下载ou.com
  Вага
  до 50 кг
  Системивимірюваннявагитагабаритів——6——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Довжинаобє“ктів
  від 400 до 2 000 мм
  Документація
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Система и изна а и енн габаритів

  Складмодуля:

  • мод о л л вимірювання габаритів
  • комунікаційниймодуль
  • фотоелектричнідатчики
  • амки дл кріплення пристроїв
  • HMI——панелі
  Характеристики
  Документація
  Характеристики
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 1——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Типвипромінювання
  и идиме е ер он н світло
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 2——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Швидкістьтранспортування
  до 1,2 м/с
  Системивимірюваннявагитагабаритів——3——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Мінімальна відстань між об ' с ктам
  ≥25毫米
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 4——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Кутрозкриття
  70°
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 5 - kapel欧宝体育最新官网登录入口下载ou.com
  Форма об ' с кта дл розпізнання
  паралелепіпед
  Системивимірюваннявагитагабаритів——6——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Похибкавимірювання
  ±5 x±5 x±5мм
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 7 kapelou欧宝体育最新官网登录入口下载.com
  Розміробє“кта
  мін。50 50хх50мм;мак。с2 600х1 000х1 000 мм
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 8 kapelou欧宝体育最新官网登录入口下载.com
  Об ' 2-2-27 к дл вимірювання
  ка о тонн на пластикова т
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 9——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Відстань до об ' с кта
  мін。25мм
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 10——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Вихіднаінформація
  о и ' с с с с с и ин с с и и и и и и и
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 11——kapelo欧宝体育最新官网登录入口下载u.com
  Температура
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  Документація
  Системивимірюваннявагитагабаритів- 8 kapelou欧宝体育最新官网登录入口下载.com

  Як працює система вимірювання а а а а ?

  Вагогабаритниймодульвбудовуєтьсявбудь——якутранспортнусистемускладу。Системавимірюваннявагитагабаритіввизначаєпараметривантажіввінтенсивномупотоцілишеза3секундиівиводитьрезультатинаоператорськупанель(HMI),атакожпередаєінформаціюдосистемикеруванняскладом(WMS)。

  Системадаєзмогуідентифікуватинеправильнозібранезамовлення,завдякичомузменшуєтьсякількістьпомилокіповернень。

  Роботамодулянепотребуєконтролюфахівцяабобезперервномумоніторингу。Конструкціяпроставмонтажі、невимагаєспеціалізованогодогляду,вводитьсявексплуатаціювденьустановлення。

  Система дає змо о р у у у запобігти вт та там на склада а。Порівняннявагиіобсягутоварузеталоннимизначеннями,щовказаніWMS -системіскладу、гарантуєповнувідповідністьномінальногозамовленняітовару、щовідвантажується。Визарекомендуєтесебеякнадійний,відповідальнийпостачальник,якийневсипностежитьзаякістютавиконуєвзятінасебезобов”язання。

  Максимальна продуктивність складу

  Звикористаннямсистемвимірюваннявагиігабаритіев——фективнийконтрольікеруванняматеріальнимипотоками。

  Рішення дл ви из а а и и енн габаритів ва а а а - и и:
  01

  Комплекснерішення。Миоб的єдналивсіетапиствореннясистемиавтоматизації:консалтинг,проєктування,виробництвоустаткування,монтаж,пусконалагодженнятасервіснеобслуговування。Томупропонуємоякточковеобладнання,такісистемнийпідхіддооптимізаціїскладськихпроцесів。

  02

  Реалізували понад 590 проєктів。Унашомупортфелікейсівпоавтоматизаціїрізноїскладності、щопрацюютьнавсі100%іпідвищуютьпродуктивністьскладівнашихклієнтів。

  03

  Європейськаякість。Нашдосвідреалізаціїскладнихпроєктів,власневиробництвоіякіснасировинагарантуютьнадійністьібезвідмовнуроботунашихсистем。

  04

  Індивідуальнийпідхід。Розробляємопроєктиісистемуавтоматизаціїзурахуваннямособливостейтехнологічнихпроцесів,устаткування,вантажі,ватакожбажанихпоказниківпродуктивності。

  05

  Сервіс технічна підтримка 24/7。Мирозуміємоважливістьбезперервноїроботивашогоскладу,томуоперативнообробляємотехнічніпитання:виконуємоконсультуваннятелефоном,віддаленепідключеннячерезVPNабовиїздбригад,ищозакріпленазавашоюсистемоюзадоговоромсервісногообслуговування。

  Зв' затис з нам

   Зв' затис з нам
   ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам   Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
   Дякуємо за з з е е ен енн н !
   Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

   Baidu
   map