АвтоматизаціяскладунайбільшогомаркетплейсувУкраїні- 1——kapelou欧宝体育最新官网登录入口下载.comЗакрити

АвтоматизаціяскладунайбільшогомаркетплейсувУкраїні

罗泽卡,Київська обл。,Україна
Завдання

Коженнашпроєкт——ценовийвикликтановаможливістьстворитищосьнадзвичайне,чогощедосінебуло。Нетакдавномизавершилиреалізаціюмасштабногопроєктузавтоматизаціїскладунайбільшогоонлайн——ритейлераУкраїни——ROZETKAнадякимпрацювалищез2016року。Протягомцих5роківмипоступововдосконалювалироботускладу,поетапновирішуючипоставленізавдання。

ROZETKA——українськакомпанія,якійвже17роківдовіряютьдесяткимільйонівукраїнців。ОкрімнайпопулярнішоговУкраїнісайту、компаніятакожмаєофлайн——магазинитаточкивидачіповсійкраїні。2008年Уроцівідкривсяпершиймагазинплощемю120 2,у2017 -першийгіпермаркетплощемю6 000 2。2022年Напочаткурокувжепрацювалопонад250магазинівіточоквидачі。Асортиментнасайтіналічуєпонад11мільйонівтоварів,зокрематоваритисячпродавцівмаркетплейсу。Длязручностіотриманнязамовленьукомпаніїпередбаченавласнакур”єрськадоставка,безкоштовнадоставкадомагазинівтаточоквидачі、атакожвідправкавсімапоштовимиоператорами。

Щобзберігатитакукількістьтоваруташвидкооброблятизамовленняклієнтів,потрібнасучаснакомплекснаавтоматизаціятавеликаплощазберігання。СамедляпокращенняроботискладськихпроцесівкомпаніяROZETKAзвернуласядокомандиKAPELOU。欧宝体育最新官网登录入口下载

Зважаючи на площу складу 46 тис。м2таінтенсивністьроботи24/7,нашимизавданнямибули:

  • за абезп пе и ит зберігання 27.5万+ sku;
  • п ис ско и ит т п о о ес об обки м мо л лен;
  • забезпечитиавтоматичнийспускіпідйомтоварівміжрівнямиплатформи;
  • здійснити інтеграцію обладнанн н з WMS системо。

ДляефективноговикористаннякожногоквадратногометраскладськогоприміщенняфахівціKAPELOUсп欧宝体育最新官网登录入口下载ільнозклієнтом,компанієюROZETKA,розробиликонцепціютадетальнийпроєктмеханізаціїскладу。

Період реалізації п о о о кту:
2016 - 2021年оки
Бізнессектор:
电子商务,Ритейл
Рішення

Мивстановилиплатфо м м та мезоніниза а а ал а но в площею більш ніж 3 000 м2。Нашіінженеризабезпечилинайвищужорсткістьконструкційзурахуваннямусіхможливихнавантажень。Атакожпередбачиливільнийдоступдопродукціїзусіхсторін。Набагаторівневихметалевихконструкціяхрозмістилисязоназберіганнятакомплектаціїувиглядістелажнихсистемполичковогозберігання。Стелажімаютьмодульнуконфігурацію,щодаєзмогудоукомплектовуватисистемуабооперативномодифікуватипринеобхідності。Такимчином,забезпечуєтьсямаксимальнамісткістьзберіганняпрактичновсіхможливихтоварів。

ДляшвидкоготадбайливоготранспортуваннятоварупотериторіїскладуспеціалістиKAPELOUвиг欧宝体育最新官网登录入口下载отовил,измонтувалитавиконалипусконалагодженняконвеєрноїсистеми,довжиноюбільш5кем。ЗавдякивласномувиробництвумисуттєвоскоротиличаснавиготовленнятадоставкуконвеєрногообладнаннянаскладкомпаніїROZETKA。Застосуваннявисокоякіснихматеріалівтабагаторічнийдосвіднашихфахівцівзабезпечилибезперебійнуроботувсієїсистемиурежимінон——стоп。

Комплексна сис стема автоматизації склад - а - т т с з:

Конвеєрна система 欧宝体育最新官网登录入口下载kapelou - енергоощадна。Цедосягаєтьсязавдякисинхронізаціїлогічнихзон,оскількипрацюютьлишетіділянки,деміститьсяящик。АдляубезпеченнявантажувідпошкодженьуприводнийрольгангінтегрованаZPA——логіка(зонанульовоготиску),щозберігаєдистанціюміжящиками。

Длявизначеннявагивжеупакованоготоваруабоштучнихтоварівнаконвеєрівстановленоваговімодулі。Системавимірюваннявагиздатнапрацюватинавітьприінтенсивномупотоці,визначитиданіпровантажза3секундиіпередаватиінформаціюдосистеми世界媒体峰会。Задопомогоюцьогомодуляможналегкокласифікуватитоваризазаданимихарактеристикамитаперевіритиправильністькомплектуваннязамовлення。

Комплекснаавтоматизаціяскладуєоднимзтихбазисів,завдякиякимROZETKAзабезпечуєдлясвоїхклієнтівнайшвидшудоставкузамовленьташирокийтоварнийасортимен,тадляпродавцівмаркетплейс,уможливістьвикористовувативсіпривілеїавтоматизованихскладськихсистем。Надійнерішення,сучаснітехнології,якіснеобладнаннявласноговиробництваKAPELOU®欧宝体育最新官网登录入口下载таперевіренихпартнері——увсецеєзапорукоювисокоїточностіташвидкостіобробкизамовленьнаскладіROZETKA。

РазомізкомпанієюROZETKAмиплануємоновіпроєкти,масштабуємосьістворюємоінноваційнемайбутнєУкраїни。

Готові до нови викликів!

Baidu
map