Рішення“підключ”длянайбільшогодистриюб”торакраїнБалтії- 1——kapelou.c欧宝体育最新官网登录入口下载omЗакрити

Рішення“підключ”длянайбільшогодистриюб”торакраїнБалтії

Sanitex, Таллінн, Естонія
Завдання

SANITEX——найбільшаоптова,дистриб的юторськаталогістичнакомпаніявЛитвітаЛатвії,такожпрацюєвЕстоніїтаПольщі。1992年Заснованароку,вонаобслуговуєпонад35 000клієнтівувсіхкраїнахБалтії。

Асортименткомпаніїналічуєбільшеніж43 000найменуваньпродукції(SKU),тожізметоюпокращенняскладськихпроцесівSANITEXзвернуласядоKAPELOU。欧宝体育最新官网登录入口下载

ДляавтоматизаціїскладувТалліннібуливизначенітакізавдання:

  • реалізуватирішення“підключ”дляпідйомутаспускупіддонівізтрьохрівнівзберіганнятаїхньоїобробкипіддонів;
  • покращитипродуктивністьтранспортування——до60палетнагодину;
  • організуватиможливістьпереміщеннярізнихрозмірівпіддонів- 800×1200мм,1000×1200мм,1200×1200мм;
  • забезпечитиексплуатаціюпіддонівзадопомогоюручноїабоавтоматичноїрокли(гідравлічноговізка)。
Період реалізації п о о о кту:
Квітень2022
Бізнессектор:
Ритейл, Оптова торгівля, Дистрибуція
Рішення

Команда експертів卡欧宝体育最新官网登录入口下载佩罗роз обила рішення зи е ет икал л ним палет и им підйомникомдлявиконанняпершогозавдання——забезпеченняпідйомутаспускупіддонівізтрьохрівнівзберіганнятаобробкипалет。Церішеннядалозмогумінімізуватизалученнялюдськоїпрацітазбільшилопродуктивністьтранспортуванняпалет——д60онагодину。

Длявикористаннярізнихрозмірівпіддонівфахівцямизконцептуального,проєктноготаконструкторськоговідділівбулорозробленеіндивідуальнерішенняавтоматизованоїконвеєрноїсистемивиробництваKAPELOUⓇ。欧宝体育最新官网登录入口下载Кастомізованийob电竞 здатнийодночасно,безпереналаштуваннясистеми,транспортуватипалетирозміром800×1200мм,1000×1200ммта1200×1200мм。Цедозволилоуникнутидодатковихвитратнастандартизаціюпіддоноїтаривідпостачальниківклієнта。

Щобефективновикористовуватикоженквадратнийсантиметрскладу,мипобудувалидворівневуплатформу、яканетількислугуєбазоюавтоматизації,айдозволяєобслуговуватиобладнаннябеззайвихперешкод。Попериметрусистемиавтоматизаціївстановилизахиснусітк——дулявідповідностівимогамправилбезпеки。

Щобматизмогуконтролюватироботуконвеєрногообладнання,минаписалипрограмнезабезпеченняWCS.ВонодозволилонамвикористовуватисистемувреверсномурежимітаздійснитиуспішніпусконалагоджувальніроботивнадзвичайнихумовахдляУкраїни。Програмнезабезпеченнябулонаписанейналаштованедистанційно,авжебезпосередньонаобє“ктікомандапроконтролювалаправильністьйогороботи。

ЗавдякирішеннюзавтоматизаціївідKAPEL欧宝体育最新官网登录入口下载OUприскоривсяпроцестранспортуваннятаобробкипалет。Відтеперналагодженеавтоматизованевикористаннярізнихрозмірівпіддонів,щозначноскоротиловитратинаскладськіпроцеси。Дотогож,зрослапродуктивністьтаефективністьроботискладу,зменшилосянавантаженнянаперсонал。

Війнавнеслакоректив,иаленесталаперешкодоюдляреалізаціїрішення“підключ”。Незважаючинінащ,оразомізклієнтоммизмоглидосягтивсіхпоставленихцілей。Тимчасовоперемістившиob电竞体育app下载 вбільшбезпечнийрегіонУкраїни,мивиготовилинеобхіднідеталіобладнання,доставилиїхвЕстонію,зібралинамісцітавиконалипусконалагоджувальніроботи。ДякуємокомпаніїSANITEXзадовірутасподіваємосянапродовженнянашоїспівпраці!

Baidu
map