Сервіс - 1 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.comЗакрити

Сервіс

Набезвідмовнуроботуавтоматизаціїскладувпливаютьдваосновнічинники:експлуатаціяобладнаннявідповіднодовимог,зазначенихвінструкціїзексплуатаціїсистеми,окремихмеханізмівіобладнання,атакожрегулярнийсервіс。

СервісK欧宝体育最新官网登录入口下载APELOU -комплексробіт,спрямованийнапідтримкупрацездатностісистемиавтоматизаціїпротягомусьогожиттєвогоциклу。

З о о о о о к клада н т сервісне о обслу ов в ванн ?

Нашакоманданадаєпрофесійнупідтримкунезалежновідтого,чивиєнашимклієнтом,чинавашомускладівстановленоавтоматизаціюіншоїкомпанії。

Комплексробіт,якімивиконуємовмежахсервісногообслуговування:

1.Проводимо профілактику обладнанн:

 • перевіряємо працездатність систем - склад
 • діагностуємоможливінесправностітавиконуємодрібнийремонтнамісці
 • перевіряємоналаштуваннятасистемніпараметриспеціалізованогопрограмногозабезпечення(ПЗ)
 • п о о о о од м мо о о ладнанн
 • вико ону у с мо о он
 • діагностуємокабельнітраситапроводкуелектроживлення

2.Установлюємо оновленн спеціалізованого ПЗ。
3.Виконуємодрібнийремонтяквонлайн——режимі,такібезпосередньонаскладізамовника。
4.Підтримуємобезперервнупрацездатністьсистеминавітьуразіекстреноїполомки。Замінюємоелемент,щовийшовзладу、натакийсамийзвласногофондуабознаходиморозв”язаннядлярівноцінноїзамінинаосновііншогообладнання。

ПіслятехнічногооглядуінженериKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOUпідбираютьоптимальнийкомплектЗІП,занаявностіякогонепотрібночекатипоставкизапчастинзЄвропи。

Мирозуміємо,наскількидлявасважливозабезпечитибезперервністьскладськихпроцесів,томувиконуємосервіснеобслуговуваннямаксимальношвидко。

Сервіс - 9 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
КомплекснерішеннявідкомандиKAPE欧宝体育最新官网登录入口下载LOU——вашагарантіяпрацездатностісистеми
Сервіс - 10 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
Вартість сервісного обслу у о ову у а ан

Навартістьсервісногообслуговуваннявпливаютьдекількачинників:

 • технічна складність систем т автоматизації;
 • архітектуракомплексу;
 • періодичність виїздів фахівця на склад;
 • географічне оз зта - а - с - а а анн об ' с кта。

Конкретнавартістьсервісногообслуговуваннярозраховуєтьсянашимфахівцемпіслявиїздутаоглядускладусервіснимінженером。

Сервіс - 10 - 欧宝体育最新官网登录入口下载www.enternotes.com
Сервісний супровід 欧宝体育最新官网登录入口下载kapelou -
 • техпідтримка24/7
 • гарантійне та післягарантійне техобслуговування
 • безкоштовнегарантійнеобслуговуванняпротягом1року
 • віддалене підключення через VPN
 • інструктаж щодо с обо от із системо

ДоговірсервісногообслуговуванняKAP欧宝体育最新官网登录入口下载ELOUнадаєперевагупершочерговогорозглядузаявки。

Ви о от им м с с сн
технічнеобслуговування

Заскладністюконструкціїтафункціоналусистемаавтоматизаціїскладунепоступаєтьсяавтомобілю。Якщозламаласямашина,визавждиможетевикликатитаксі。Дляскладузбійавтоматикитаобладнаннянеможливоперекритивантажноютехнікоютасиламипрацівників。Уявітьзупинкуавтоматизаціїна2години,підрахуйтевтраченувигоду、ітодіпитанняцінностісервісногосупроводувідпадеавтоматично。

Задопомогоюсвоєчасноготехобслуговуванняскладувирозв”язуєтевідразудекільказавдань:

 • от т им м - т т т інформацію п - о кожен елем мен систем т;
 • запобігаєтепередчасномузношуваннюрухомихелементів;
 • підтримуєте сис стему у в п п а а с с а атном м с стан。

Анайголовніше——отримуєтеобє“ктивнукартинустануавтоматизаціїскладу。

ФахівціK欧宝体育最新官网登录入口下载APELOUрекомендуютьпроводитисервіснетехнічнеобслуговуванняскладівдвічінарік。Це еф - ек ктивна профілактика поза - татни ситуацій。

Проводьтетехобслуговуваннярегулярно,дотримуйтесярекомендаційзексплуатації——івашасистемаавтоматизаціїпрацюватимебезвідмовнодовгіроки。

Зв' затис з нам

  Зв' затис з нам
  ЯкщоВихочетедізнатисябільшепронашіінноваційнірішеннядляскладу,будьласка,напишітьнам  Натискаючи«Відправити»,Випідтверджуєтетапогоджуєтесяз«Згоданаобробкуперсональнихданих»。
  Дякуємо за з з е е ен енн н !
  Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим м асом。

  Baidu
  map